Bakgrund


Tillväxtens gränser är här!
150 år av ekonomisk tillväxt är över. Världen har gått in i en resursvägg där brist på fossil energi och andra naturresurser sätter stopp för fortsatt global tillväxt. Till de tidiga symptomen på tillväxtepokens slut hör finans- och skuldkrisen. Omställningens tid är nu och vi står på tröskeln till – ja, vadå?
Denna blogg rör sig i gränslandet mellan tillväxtens och omställningens epok. Jag skriver om peak oil, omställning och följer samhället utifrån dessa större skeenden. Mitt i denna strömvirvel ryms även ett och annat inlägg om andra egendomligheter (cup cakes? mode? vem vet ... )